OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Způsoby platby pro Českou republiku

Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH.

U objednávek formou dobírky je poštovné a balné 120,- Kč (Česká pošta) nebo 150 Kč (General Parcel apod.).

V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta, budeme to považovat za odstoupení od objednávky.

Na přání zákazníka může být objednávka uhrazena převodem před odesláním zásilky. V tomto případě je počítáno pouze klasické poštovné nebo poslání kurýrní službou.

Na přání zákazníka může být zboží rozvezeno po Praze - viz. ceník poštovného.

Čas a způsob doručení

Objednané zboží bude zákazníkovi doručeno Českou poštou nebo přepravní společností General Parcel. Zboží je z našeho skladu expodováno obvykle do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud není zboží skladem v České republice je zákazník neprodleně informován o dalším postupu.

S doručeným zbožím zákazník obdrží i daňový doklad.

Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že výrobce zboží přestal vyrábět a není již možné u něj toto zboží objednat. Pokud tato výjimečná situace nastane, bude zákazník obratem kontaktován a bude mu navrhnuto náhradní řešení k jeho maximální spokojenosti.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zákazník je povinen nás o této skutečnosti písemně informovat a zaslat zboží na naši fakturační adresu.

Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží včetně částky za dopravu k zákazníkovi na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody.

Zákazník je povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo během přepravy k poškození vráceného zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Společnost 2K Interiér studio s.r.o., provozovatel e-shopu www.abouthome.cz Vám poskytuje záruku na zboží dle obecně platných předpisů, a to po dobu stanovenou zákonem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zboží
 • mechanickým poškozením, častým používáním  nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Reklamace

Z důvodu vady můžete zboží reklamovat pokud:

 • je zboží poškozené
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)

O reklamaci nás, prosím, nejdříve informujte na emailu info@aboutkids.cz

Oprávněnost Vaší reklamace bude námi posouzena či přepískána přímo výrobci. V zákonné lhůtě 30 dní Vás budeme kontaktovat a informovat o výsledku reklamačního řízení.

Místo uplatnění reklamace:

Osobně v Praze na základě domluvy nebo poštou na naši fakturační adresu:

2K INTERIER STUDIO s.r.o.

Vítězné náměstí 577/2

160 00 Praha 6

Dopravu reklamovaného zboží k prodejci, platí výhradně kupující (zákazník). Dopravu uznaného a vyreklamovaného zboží hradí prodejce kupujícímu (zákazníkovi).

Reklamace přepravních služeb

Před odesláním zboží je stav každého kusu pečlivě kontrolován a zboží je na Vaši adresu zasíláno pečlivě zabalené a ošetřené proti poškození při přepravě. I přes tuto péči se ale může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s dopravcem:

 1. Zásilku si před převzetím od dopravce zkontrolujte
 2. V případě poškození obalu (pomačkání, potrhání, promáčení apod.) sepište ihned na místě protokol o poškození zásilky.

Pokud je zásilka zjevně poškozená, odmítněte převzetí a její zaplacení a s pracovníkem přepravní společnosti sepište protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti nás, prosím, neprodleně informujte emailem na adrese info@aboutkids.cz

V případě, že zjistíte poškození vzniklé přepravou až po převzetí zásilky, neprodleně (do 2 pracovních dnů), oznamte tuto skutečnost pracovníkovi přepravní společností nebo pracovníkovi České pošty, který s Vámi sepíše Zápis po dodání.

V žádném případě neposílejte poškozenou zásilku zpět na naši adresu, následnou reklamaci z naší strany by přepravní společnost nebo Česká pošta neuznala! Reklamovat poškozenou zásilku u dopravce může pouze její příjemce.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky jsou v souladu s ustanoveními následujících zákonů:

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v případě, že kupujícím je konečný spotřebitel
 • zákon .č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v případě, že kupujícím je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba).

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že Vám byl z našeho obchodu doručen jiný výrobek než byl objednán nebo byl výrobek vadný nebo poškozený, zašlete nám jej nepoužitý zpět v původním obalu spolu s daňovým dokladem (případně jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět je nutno použít vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady.

Tyto náklady budou po převzetí vráceného zboží zákazníkovi uhrazeny.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se   zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

ZTcxYTU